Apel către toţi oamenii de bună credinţă:

Timp de secole această bisericuţă de lemn a fost mama spirituală a dinastiei Russo şi a tuturor creştinilor din Măcăreuca. Actualmente această podoabă a meşterilor populari din Basarabia de altă dată, necesită o reparaţie capitală. Pentru ca să putem păstra bisericuţa şi pentru generaţiile viitoare, avem nevoie de sprijinul frăţiilor voastre.

Fie ca Bunul Dumnezeu să vă sporească şi să vă întărească la fapte bune. Iar ajutorul frăţiilor voastre să-L primească întocmai ca pe bănuţul văduvei!

marți, 16 iunie 2009

În perioada interbelică

În anul 1936 binecredinciosul Nicolae Bucur, cunoscut ctitor al mai multor locaşuri sfinte, îndeamnă locuitorii din satul Măcăreuca la contruirea unei noi biserici, din piatră, mai mare şi mai frumoasă. Acest creştinesc imbold al măcăreucenilor, a fost binecuvântat de Patriarhul României Miron Cristea. Locul a fost sfinţit la 14 septembrie. De buna desfăşurare a lucrărilor s-a îngrijit părintele Mihail Ostapov şi săteanu8l Mihail Vrânceanu.
De lucrările de zidire a avut grijă inginerul Osicov, un meşter bun şi organizator iscusit. El însuşi alegea cu migală piatra adusă din cariera de la Cartofleanca, scoasă de Ştefan Pirojoc, Zaharie Melnic, Vasile Marţiniuc ş.a. Nu admitea să se pună în zid „piatră rară” , care se dărâma uşor. Varul era adus de la Cuhneşti de la Prut. Din apa de var se făcea mortarul. Cu bani adunaţi cu condica de milă şi ofrandă ale creştinilor din Măcăreuca şi din satele alăturate, s-au adunat cele necesare şi s-au ridicat pereţii până la parapet.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Mărturii din vremurile demult apuse despre Măcăreuca :

Mă găseam în acel timp la rudele din satul Macareuca din judeţul Soroca, în vacanţa şcolară de vară, ca proaspăt promovat în clasa a IV-a de liceu. (Liceul "Ion Creangă", din Bălţi).

Macareuca era un sat neaoş românesc, în care vieţuiau vreo 300 de familii care nu ştiau să grăiască decît româneşte, şi care era plasat între satul Cotova, locuit mai mult de ruteni, şi tîrgul Zguriţa, care avea o populaţie majoritar evreiască, vădit filorusă, dar care se găsea înconjurată numai de sate în care vibra un curat simţămînt românesc: Zgura, Popeşti, Nicoreşti etc. Locuitorii din Macareuca erau pravoslavnici, harnici şi gospodari de mare ţinută, extrem de comunicativi. Se simţea în întreaga atmosferă a satului o notă de bunătate, de deschidere sufletească, de românism, pe care boierul Macarov, posibil un predecesor de-al marelui scriitor Alecu Russo, o imprimase. De la urmaşii acestora, rudele familiei mele au cumpărat frumoasa casă în care mă găseam în ziua în care aflasem, cu totul întâmplător, despre cedarea forţată către ruşi a Basarabiei. În după-amiaza zilei de 28 iunie 1940, plouase cumplit. Antena radioului, căruia, din an în Paşti, mai catadicseam să-i dau drumul, se prăbuşise de furtună. Mînat în casă de răutăţile vremii de afară şi curios să văd dacă radioul mai funcţionează, am pornit aparatul, iar în acea clipă se transmitea un comunicat senzaţional.

"Atenţiune, atenţiune! Basarabia a fost cedată Uniunii Sovietice şi, potrivit ultimatumului dat de către ruşi, retragerea instituţiilor şi a părţii din populaţie care doreşte se va putea face în termen de 4 zile, după care trupele ruseşti vor intra în Basarabia! Atenţiune, atenţiune!...".

fragment din Alte amintiri despre ocuparea Basarabiei şi a Bucovinei de către ruşi... De Marga-Rita Popeli-Tatu